Tacta手动移液器

Picus 电动移液器
midi plus助吸器

mLINE手动移液器
Minisart 高通量针头滤器
-------------------------------------------
更大的有效膜面积,使用更省力!
超滤膜包
-------------------------------------------
一次性负压除菌过滤器
-------------------------------------------
· 用于过滤细胞培养液、蛋白溶液及水溶液
· 过滤体积为150ml 250ml 500ml 1000ml
· 过滤器使用PES滤膜,并经过伽马射线灭菌
· 有0.22um 0.1um两种选择
· 适合于带45mm螺纹口的过滤瓶
小体积样品超滤系列:超滤离心管
-------------------------------------------